วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประมวลภาพกิจกรรม

“รักชาติ รักถิ่น รักษ์ศิลป์แผ่นดินพ่อ"
( 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ )
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี และสมาคมการ์ตูนไทย
ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรม เซาเทิร์น วิว จ.ปัตตานี